Na początku XX wieku duże katastrofy morskie doprowadziły do opracowania specjalnych wymagań dotyczących wyposażenia statków w sprzęt ratowniczy: łodzie, tratwy, kamizelki itp. Dzięki temu przeżyło 712 pasażerów Titanica.

Biznes też często spotyka się z różnymi zdarzeniami siły wyższej. A gdyby tak sporządzić plan działania dla biznesu w oparciu o zasadę ratownictwa okrętowego? Kołem ratunkowym dla firmy w takim przypadku będzie DRaaS. O tym co to za usługa, jak jest realizowana i jakie zapewnia korzyści, przeczytaj poniżej.

Co to jest DRaaS?

DRaaS (ang. Disaster Recovery as a Service) to oparta na chmurze usługa odzyskiwania po awarii infrastruktury IT w miejscu stworzenia kopii zapasowej zlokalizowanym w obiektach operatora chmury. Jego celem jest zapewnienie nieprzerwanej pracy krytycznych serwisów informatycznych klienta.

Systemy powielające są stosowane w wielu systemach i mechanizmach, na przykład w samolotach. W przypadku awarii systemu głównego, backup wykonuje swoje funkcje samodzielnie. Przełączanie odbywa się natychmiast i synchronicznie.

W ostatnim czasie wzrosła liczba zdarzeń siły wyższej wpływających na ciągłość biznesową. Huragany, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, awarie sprzętu i przerwy w dostawie prądu, cyberataki stanowią poważne zagrożenie dla każdej firmy. Na przykład w marcu 2021 r. spłonęło centrum danych operatora chmury OVH.

Jak działa usługa odzyskiwania po awarii

Klient tworzy replikę swoich serwerów wirtualnych, które zapewniają działanie krytycznych usług, na platformie operatora. Repliki tworzone są z określoną częstotliwością, która jest uzależniona od ilości danych dodawanych do serwerów wirtualnych oraz wymagań klienta. Oznacza to, że infrastruktura klienta działa w jednej chmurze i po pewnym czasie jest kopiowana do innej. Ale jeśli główna platforma klienta stanie się częściowo lub całkowicie niedostępna, wówczas do pracy włączana jest infrastruktura zapasowa.

RPO (Recovery point objective) to moment w przeszłości, do którego przywracane są dane. Wartość RPO określa ewentualną utratę danych i jest wybierana przez samego klienta. Jednocześnie brane są pod uwagę dwa czynniki: dopuszczalna ilość utraconych danych oraz ilość danych, które zostaną przeniesione podczas kopiowania (replikacji). Istnieją sytuacje, w których proces replikacji nie może zostać zakończony w ciągu 15 minut ze względu na dużą ilość danych. W takim przypadku należy zwiększyć przepustowość wykorzystywaną w replikacji lub zwiększyć RPO.

RTO (Recovery time objective) to czas przeznaczony na odzyskanie danych, czyli dopuszczalny czas przestoju. Jeśli przyjmiemy RPO = 15 i RTO = 10, to maksymalna możliwa utrata danych wyniesie 15 minut, a dane zostaną przywrócone w ciągu 10 minut.

Istnieją dwa sposoby wdrożenia usługi odzyskiwania po awarii: za pomocą rozwiązania programowego Veeam Cloud Connect i vCloud Availability.

Rozwiązanie Veeam Cloud Connect pomaga skonfigurować replikację do chmury dostawcy usług i przełączyć się na repliki w przypadku awarii w głównej lokalizacji. Za pomocą danego oprogramowania można wdrożyć Disaster Recovery dla infrastruktury znajdującej się zarówno w chmurze, jak i infrastruktury fizycznej.

vCloud Availability to rozwiązanie programowe stworzone w oparciu o technologie VMware i odpowiednie tylko dla wirtualnych infrastruktur zbudowanych na tej platformie wirtualizacyjnej. Z jego pomocą klient może samodzielnie replikować swoje maszyny wirtualne pomiędzy różnymi lokacjami, a także tworzyć kopie zapasowe infrastruktury.

Różnica między DRaaS a BaaS

DRaaS nie jest usługą tworzenia kopii zapasowej, chociaż wykorzystywana jest bardzo podobna technologia. Zobaczmy, jaka jest różnica.

Kopiowanie danych. Tworzenie kopii zapasowych i replikacja pełnią różne funkcje. Kopie zapasowe (backup) służą wyłącznie do zapisywania danych i mają postać plików z kopią informacji na dysku. Replika to klon maszyny wirtualnej, który jest gotowy do uruchomienia. Replika oprócz informacji na dysku zawiera dane o konfiguracji maszyny wirtualnej oraz zainstalowanych na niej aplikacji. Replika nie jest skompresowana ani zaszyfrowana. Skutkuje to niższym RTO odzyskiwania. Częstotliwość synchronizacji repliki ze źródłowej maszyny wirtualnej jest określana przez klienta. Minimalny czas synchronizacji to 5 minut, maksymalny – jeden raz na dobę.

Szybkość odzyskiwania danych. W przeciwieństwie do usługi backupu, DRaaS zapewnia szybsze odzyskiwanie danych w przypadku awarii. Jeśli przy użyciu kopii zapasowej odzyskiwanie danych trwa kilka godzin lub dni, odzyskiwanie po awarii pozwoli wznowić pracę już po 5-20 minutach.

Elastyczne ustawienie planu disaster recovery (odzyskiwania po awarii). Z pomocą DRaaS można przywrócić wszystkie maszyny wirtualne firmy. Poszczególne pliki są przywracane przez usługę BaaS. Usługa odzyskiwania danych po awarii może zapewnić skonfigurowaną i aktywowaną infrastrukturę chmurową w ciągu kilku minut. Aplikacje hostowane na uszkodzonych serwerach będą działać natychmiast. Oczywiście, jeśli dane zostały zreplikowane do chmury operatora.

Główna różnica między DRaaS i BaaS polega na tym, że usługi te mają różne cele. Pierwsza służy do odzyskiwania po awarii, druga do ochrony danych. DRaaS chroni również dane, a ponadto docelowe systemy informatyczne. Ale używanie go wyłącznie jako alternatywy dla BaaS byłoby niepraktyczne.

Po co firmom DRaaS

Już jedna minuta przestoju może kosztować firmę milionowe straty. A jeśli biznes nie działa dłużej niż kilka dni, firmie grozi całkowite zamknięcie.

Wyobraźmy sobie, że „padła” strona sklepu internetowego ze sprzętem oświetleniowym. Jednocześnie załóżmy, że sklep zarabia 5 000 000 hrywien rocznie. Dzielimy tę kwotę przez 525 600 (liczba minut w roku) i otrzymujemy około 9,5 hrywien. Sklep zarabia tę kwotę co minutę. Jeśli sklep skorzysta z usługi DRaaS, wznowi pracę za 10 minut, a straty sięgną zaledwie 95 hrywien. A gdyby sklep nie miał usługi awaryjnego odzyskiwania danych, straty można by liczyć w dziesiątkach tysięcy.

Umieszczając swoje usługi IT w chmurze, klient może otrzymać stronę zapasową, którą w przypadku wystąpienia siły wyższej może w każdej chwili włączyć i dalej spokojnie pracować. Na przykład operator chmury GigaCloud będzie mógł wdrożyć ją na serwerach zlokalizowanych zarówno w Ukrainie, jak i w innych krajach europejskich.

Po ataku wirusa NotPetya firma Porsche Ukraine zaczęła szukać rozwiązań odpornych na awarie i opcji ubezpieczenia infrastruktury. W efekcie firma wydzierżawiła infrastrukturę od GigaCloud i zbudowała chmurowe rozwiązanie DRaaS. Teraz w razie awarii biznes nie zatrzymuje się, a wszystkie usługi nadal działają w chmurze.

Dlaczego lepiej powierzyć odzyskiwanie po awarii operatorowi chmury

Każdy powinien wykonywać swoje zadania. Budowa platformy rezerwowej jest zadaniem operatora chmury. Oto dlaczego.

Wdrażanie i administrowanie własną infrastrukturą odzyskiwania po awarii wiąże się z szeregiem kosztów, takich jak: zakup serwerów i sprzętu sieciowego, przeznaczenie specjalnego pomieszczenia do ich przechowywania, opłacenie prądu, chłodzenia i pracy specjalistów ds. technicznych. Dodatkowo trzeba zadbać o programy do tworzenia kopii zapasowych oraz licencje na serwery i repozytoria. Operator chmury już tym wszystkim dysponuje.

Gotowe rozwiązanie chmurowe DRaaS od operatora skraca czas wdrożenia backupu z kilku miesięcy do kilku godzin. Ilość czasu zależy od liczby serwerów, które muszą być podłączone do systemu odzyskiwania po awarii w chmurze. Ponadto podczas samodzielnego wdrażania systemu Disaster Recovery możliwe jest zabezpieczenie w pierwszej kolejności tylko najważniejszych serwerów.

Zamawiając usługę DRaaS u operatora chmury, bierze on na siebie pełną odpowiedzialność za działanie rezerwowej platformy i realizację procesu przywracania. Każde rozwiązanie DRaaS jest skalowane wraz z rozwojem firmy.

Bezpieczne przechowywanie danych jest najwyższym priorytetem dla firmy dowolnej wielkości. Operator chmury GigaCloud przestrzega niezbędnych norm i standardów bezpieczeństwa: CISS, ISO 27001 i PCI DSS. Daje to klientom pewność, że odzyskiwanie zostanie przeprowadzone prawidłowo.