IaaS, PaaS lub SaaS to modele dostarczania usług w chmurze. To, w jaki sposób odnoszą się do siebie, jest często przedstawiane jako piramida z różnymi poziomami kontroli informacji. Jej wierzchołkiem jest użytkownik końcowy, który pracuje z danymi osobowymi „zapakowanymi” w program lub usługę z wygodnym interfejsem. Program lub usługa jest wdrożona na jakiejś platformie technologicznej, jest to drugi poziom piramidy. Wreszcie jej podstawą jest infrastruktura: serwerów wirtualnych, mocy obliczeniowej, napędów i kanałów komunikacyjnych.

SaaS (Software-as-a-Service). Ten model chmury jest najbardziej powszechny. Programy i usługi są opracowywane i utrzymywane przez dostawcę, który umieszcza je w chmurze i oferuje użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji na jego komputerze. Klient opłaca jedynie abonament (lub korzysta z usługi bezpłatnie), zaś aktualizacją i wsparciem technicznym programów zajmuje się dostawca. Usługi SaaS mogą zapewnić miejsce do przechowywania plików (Dropbox), biurowy pakiet dokumentów do pracy (Google Doc, Microsoft Office 365), pomóc w porządkowaniu zdjęć (Flickr), czy komunikacji z innymi ludźmi (Facebook). Głównym klientem usług SaaS jest zwykły użytkownik.

PaaS (Platform-as-a-Service). W takim przypadku dostawca chmury zapewnia dostęp do systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych i testowych, systemów zarządzania bazami danych. Dostawca kontroluje nie tylko serwery, systemy przechowywania danych i moc obliczeniową, ale także oferuje użytkownikowi wybór określonych platform i narzędzi do zarządzania nimi. Przykłady PaaS: Google App Engine, IBM Bluemix, Microsoft Azure, VMWare Cloud Foundry. Użytkownikami usług PaaS są programiści.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service). W ramach tego modelu konsument otrzymuje zasoby informatyczne – serwery wirtualne o określonej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci. Cały sprzęt jest obsługiwany przez dostawcę. Dostawca instaluje na nim oprogramowanie do tworzenia maszyn wirtualnych, ale nie zajmuje się instalacją i konserwacją oprogramowania użytkownika. Dostawca kontroluje tylko infrastrukturę fizyczną i wirtualną. Przykłady IaaS: IBM Softlayer, Hetzner Cloud, Microsoft Azure, Amazon EC2, GigaCloud. Klientami IaaS są administratorzy systemów różnych firm.

Z punktu widzenia użytkownika końcowego SaaS jest najbardziej zrozumiałym i wygodnym modelem chmury. Często łatwiej i wydajniej jest skorzystać z gotowej usługi SaaS, która spełnia już określone wymagania. Ale gotowe rozwiązania nie zawsze istnieją i w tym przypadku modele PaaS i IaaS są nieodzowne.

Jako dostawca chmury zapewniamy model chmurowy IaaS i PaaS. IaaS to e-Cloud przeznaczony dla klientów korporacyjnych i zbudowany w oparciu o platformę VMware. Dostarczamy Klientowi zasoby IT, z pomocą których buduje on własną infrastrukturę. Możesz dowiedzieć się więcej o usłudze i zamówić bezpłatny dostęp próbny.

PaaS to S-Cloud 2.0, publiczna chmura dla aplikacji i środowisk testowych zbudowana na platformie OpenStack i hiperwizorze KVM. Klient dzierżawi infrastrukturę, samodzielnie zarządza ilością zasobów i konfiguruje maszyny wirtualne za pomocą API i portalu samoobsługowego. Dowiedz się więcej o S-Cloud 2.0 i zamów bezpłatną wersję próbną, aby zobaczyć, jak to działa.