Istnieją różne opcje korzystania z usług w chmurze. Publiczna, prywatna, hybrydowa czy multichmura – która chmura jest lepsza? Wybór konkretnego modelu zależy od potrzeb Twojej firmy. Rozumiemy cechy usług w chmurze.

Chmura publiczna

Najczęstszy sposób korzystania z technologii chmurowych. Cały „sprzęt”, oprogramowanie i infrastruktura należą do dostawcy, który zajmuje się jego serwisowaniem poprzez swoją kadrę specjalistów IT. Klienci wynajmują tylko niezbędne moce obliczeniowe. Zalety chmury publicznej:

 • Optymalizacja kosztów. Nie musisz kupować serwera, wirtualną pojemność można wynająć.
 • Redystrybucja zadań. Infrastruktura jest serwisowana przez operatora chmury.
 • Skalowalność. Zasoby IT można szybko zwiększać i zmniejszać.
 • Niezawodność. Platforma chmurowa nie jest podatna na włamania. Dane w chmurze są szyfrowane i chronione przed włamaniem. Tylko Klient ma dostęp do usług.

Chmura prywatna

Chmura prywatna to fizycznie wyizolowana infrastruktura wirtualna z wyłącznym dostępem, zwiększoną wydajnością i bezpieczeństwem. Można ją podłączyć do już istniejącej infrastruktury lub zintegrować z chmurą publiczną. Prywatna chmura przeznaczona jest dla dużych firm z wieloma usługami IT, dla których ważne jest wysokie bezpieczeństwo informacji i zdolność do wytrzymania szczytowych obciążeń infrastruktury IT. Zalety prywatnej chmury:

 • Szybki start. Infrastrukturę można uzyskać nawet w 4 tygodnie i można ją rozbudowywać bez poświęcania czasu na przetargi, dostawę i konfigurację sprzętu.
 • Pełna personalizacja. Serwery i komponenty, oprogramowanie można skonfigurować pod kątem najbardziej specyficznych potrzeb.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Sprzęt klienta jest zainstalowany na ekranowanym regale w oddzielnym pomieszczeniu i odizolowany od innych użytkowników.
 • Redukcja kosztu cyklu życia (TCO). W przeciwieństwie do centrum danych, które wymaga inwestycji kapitałowych (СapEx), wynajem zasobów w chmurze pozwala uniknąć kosztów operacyjnych (OpEx).

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa to wygodny i nowoczesny sposób organizacji operacji biznesowych. Przewiduje połączenie chmury prywatnej i publicznej w jedną infrastrukturę. Zasoby chmury publicznej można wykorzystać do uruchamiania nowych lub krótkoterminowych projektów, stopniowo zwiększając pojemność. Chmura prywatna może obsługiwać aplikacje o znaczeniu krytycznym dla biznesu i środowiska produkcyjnego, które wymagają wysokiej wydajności i bezpieczeństwa. Zalety chmury hybrydowej:

 • Połączenie zalet dwóch chmur. Klient otrzymuje wszystkie zalety dedykowanej infrastruktury chmury prywatnej oraz oszczędności na mniej krytycznych usługach w chmurze publicznej.
 • Możliwość zmian. Możesz uruchamiać usługi, wymieniać zasoby i dane jednocześnie w chmurze prywatnej i publicznej.
 • Optymalizacja kosztów. Dodatkowe zasoby dostarczane przez chmurę publiczną są wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Multichmura

Multicloud to model, który obejmuje jednoczesne i niezależne korzystanie z usług chmurowych (SaaS), platform (PaaS) i infrastruktur (IaaS) kilku różnych dostawców. Dzięki temu firma może na przykład powierzyć bazy danych jednemu operatorowi, obiektową pamięć masową innemu i korzystać z chmury innej firmy do odzyskiwania danych po awarii. Wszystkie rozwiązania chmurowe są zarządzane centralnie za pomocą specjalnej konsoli.

Zalety MultiCloud:

 • Zwiększona niezawodność.
 • Wybór właściwej lokalizacji centrów danych.
 • Zmniejszenie opóźnień w dostępie do infrastruktury lub usług.
 • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa bez zmniejszania szybkości rozwoju.
 • Podział obciążeń pracy między różnymi dostawcami.