Po znalezieniu się w epicentrum działań wojennych ważne było, aby uczelnia zachowała wszystkie usługi zapewniające proces edukacyjny. Zbawienna byłą migracja do chmury – darmowe kredyty od zagranicznych operatorów i późniejsze przejście do GigaCloud.

Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O. М. Beketowa w Charkowie jest uczelnią państwową IV stopnia akredytacji, podlegającą Ministerstwu Edukacji i Nauki Ukrainy. Uniwersytet działa od 1922 roku, kształci 8000 studentów na 8 wydziałach i 37 katedrach. Współpracuje z uczelniami i firmami z 26 krajów.

Zdjęcie 1: Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O. М. Beketowa w Charkowie

Zadanie

Po rozpoczęciu się pełnoskalowej wojny Charków znalazł się pod systematycznym rosyjskim ostrzałem. Dla Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej imienia O. М. Beketowa w Charkowie niezwykle ważne było kontynuowanie procesu edukacyjnego i podjęcie wszelkich możliwych działań, aby studenci ukończyli rok akademicki.

W Charkowie oprócz budynków dydaktycznych, muzeum i kompleksu sportowego znajdowała się również serwerownia wraz z wyposażeniem. Mieściły się tam wszystkie usługi zapewniające pracę uczelni, w tym: serwer korporacyjnego systemu informatycznego, serwer nauczania zdalnego, repozytorium cyfrowe, serwer zautomatyzowanego systemu informacji bibliotecznej, serwer konferencji internetowych, serwer do naliczania stypendiów, wynagrodzeń, serwer płatności kontraktowych, dostęp do EDBO, stron internetowych itp.

W związku z możliwymi atakami na budynki placówki oświatowej, priorytetem stało się uratowanie infrastruktury IT, aby móc kontynuować pracę. Zdecydowano przenieść usługi do chmury.

Zdjęcie 2: Wojska rosyjskie ostrzeliwały uniwersytet i uszkodziły budynki, w których mieściły się sale dydaktyczne

Rozwiązanie

Podczas wojny wielu międzynarodowych operatorów zaczęło oferować ukraińskim firmom darmowe pożyczki na hosting w swoich chmurach. Dyrekcja uczelni postanowiła skorzystać z tej oferty. Początkowo technicy przenieśli swoje usługi do Amazon Web Services i Dutch Cloud Community. Część usług, w szczególności serwer zdalnego nauczania, została przeniesiona do AWS, a serwer repozytorium cyfrowego i korporacyjny system informacji do Dutch Cloud Community.

W ten sposób uczelnia działała przez trzy miesiące. Po zakończeniu darmowych kredytów zdecydowano się na migrację do ukraińskiego operatora chmury. Było ku temu kilka powodów. Po pierwsze, wysokie koszty i trudności z opłaceniem usług. Po drugie, opóźnienia w działaniu serwerów wirtualnych. Po trzecie, trudności w komunikacji z zespołem wsparcia technicznego.

Mając doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi operatorami chmury i rozumiejąc wszystkie wady i specyfikę pracy z nimi, eksperci techniczni uczelni postawili nowemu dostawcy infrastruktury chmurowej szereg wymagań:

  • Centrum danych musi znajdować się na terytorium Ukrainy.
  • Firma powinna budować swoje rozwiązania na nowoczesnym sprzęcie.
  • Operator chmury musi zapewnić szybkie i profesjonalne wsparcie techniczne.

Wszystkie wymagania klienta zostały w pełni zaspokojone przez GigaCloud i wynajem infrastruktury chmury publicznej opartej na platformie OpenStack, zlokalizowaną we Lwowie. Migracja do chmury przebiegała w kilku etapach. Przede wszystkim przeniesiono najważniejsze usługi — serwer nauczania zdalnego oraz system zarządzania informacją korporacyjną uczelni. Później – resztę elementów. Obecnie wszystkie serwisy działają w chmurze GigaCloud.

Zdjęcie 3: Przedwojenne życie uniwersyteckie

Wynik

Obecnie wszyscy pracownicy Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej imienia O. О. М. Beketowa w Charkowie pracują zdalnie, lecz wydajność ich pracy nie spadła.

Główne zalety hostingu w chmurze to szybkość działania serwerów wirtualnych w porównaniu do własnych „fizycznych” i wirtualnych serwerów Dutch Cloud Community, a także znacznie mniejsze opóźnienie niż w AWS.

Wsparcie techniczne, dostępne w języku ukraińskim, jest bardzo ważne dla pracowników uczelni. Zespół GigaCloud pomógł skonfigurować tworzenie kopii zapasowych danych i doradził w innych kwestiach. Realizacja zgłoszenia od momentu otrzymania ticketu zajmuje średnio 30 minut. Zagraniczni operatorzy odpowiadali po ponad dobie.

Uczelnia bierze udział w webometrycznym rankingu uniwersytetów świata, który analizuje stopień prezentacji działalności uczelni w przestrzeni internetowej, poziom wpływu publikacji uczelni na światowy postęp naukowy, pełnię i „popularność” zasobów sieciowych uczelni, a także stopień zaufania internautów do jej materiałów. Na przyszły ranking uczelni wpływa szybkość jej stron internetowych. Dla uzyskania najlepszych wyników, strony powinny być hostowane na nowoczesnych serwerach, które są w stanie wytrzymać szczytowe obciążenia i zapewnić bezawaryjnie działanie. Umieszczenie witryn uczelni w chmurze GigaCloud pozytywnie wpłynie na jej reputację.

„Nie wyobrażam sobie, jak kiedyś pracowaliśmy bez chmury” – mówi Mykola Pan, kierownik uniwersyteckiego centrum informacyjno-obliczeniowego, kandydat nauk technicznych. – Nie tylko uratowaliśmy nasze usługi i kontynuowaliśmy działalność w środku wojny, ale także zoptymalizowaliśmy nasz budżet. W tym czasie kilka naszych serwerów uległo awarii i wymagało wymiany. Hosting w chmurze uwolnił nas od niepotrzebnych wydatków, które obecnie są nie na czasie. Starannie przygotowujemy się do nowego roku akademickiego i z niecierpliwością czekamy na naszych studentów.