Pomimo toczącej się w Ukrainie wojny, Bank Inwestycji i Oszczędności (BisBank) działa bez zakłóceń, zapewniając klientom dokonywanie płatności i dostęp do ich pieniędzy. Tak silna odporność to wynik ogromnej pracy zespołu IT. Jest w tym również zasługa chmury GigaCloud i usługi odtwarzania danych po awarii (DRaaS).

BisBank jest ukraińskim bankiem komercyjnym. Posiada 34 oddziały w różnych regionach Ukrainy. W 2021 r. niezależna agencja Kredyt-Rating potwierdziła rating kredytowy banku na poziomie „uaAA” według Krajowej Skali Ratingowej (perspektywa stabilna) oraz rating wiarygodności depozytów na poziomie 4+ (wysoka wiarygodność).

Siec oddziałów BisBanku

Identyfikacja problemu

BisBank posiada dwa własne centra danych, na bazie których zbudował prywatną chmurę i umieścił w niej swoją infrastrukturę IT. Aby chronić kluczowe dane przed wirusami, cyberatakami, błędami pracowników i innymi okoliczności siły wyższej, specjaliści techniczni od wielu lat umieszczają kopie zapasowe w chmurze publicznej opartej na VMware od GigaCloud. Tak więc bank przechowuje dane nie tylko w dwóch centrach danych, ale również w chmurze w postaci zaszyfrowanej.

Równie ważną kwestią jest zapewnienie infrastrukturze IT banku odporności na awarie. Interakcja z klientami odbywa się teraz całkowicie online: na mediach społecznościowych, stronie internetowej i aplikacjach mobilnych. Klienci chcą, żeby pomoc i usługi były dostępne 24/7. Okna czasowe na aktualizacje, prace konserwacyjne i serwisowe oraz wymianę sprzętu praktycznie zniknęły, więc architektura systemów musi zapewniać ciągłość usług dla klienta, nawet gdy występują problemy.

Z chwilą rozpoczęcia rosyjskiej inwazji system bankowy znalazł się w niebezpieczeństwie. W związku z tym NBU stworzył bankom nowe możliwości pracy w tych niezwykle trudnych warunkach. Swoją uchwałą uregulował on kwestię korzystania z chmury przez banki ukraińskie w warunkach stanu wojennego. Ukraińskie banki uzyskały pozwolenie na przechowywanie danych w centrach danych w UE. Ponieważ cała infrastruktura IT BisBanku znajdowała się w Kijowie, świadomi ryzyka specjaliści IT zaczęli wdrażać przygotowany wcześniej plan ciągłości działania polegający na budowaniu odpornego na awarie rozwiązania w bezpieczniejszej lokalizacji.

Otwarcie jednego z oddziałów BisBanku

Rozwiązanie

Operator chmury GigaCloud od dawna był partnerem infrastrukturalnym banku i zawczasu opracował z klientem scenariusze dodatkowego rezerwowania. Kiedy wybuchła wojna, BisBank wynajął infrastrukturę chmury publicznej na platformie VMware umieszczonej w jednej z lokalizacji w zachodnich strefach dostępności. W oparciu o nią zespół IT banku wraz ze specjalistami GigaCloud zbudował rozwiązanie DRaaS. Teraz BisBank posiada w chmurze ośrodek zapasowy dla wszystkich swoich systemów. W przypadku awarii obu fizycznych centrów danych będzie on w stanie kontynuować pracę bez żadnych przestojów w lokalizacji wirtualnej.

Migracja do chmury odbywała się w najgorętszej fazie wojny. Zbudowanie rozwiązania DRaaS od koncepcji do wdrożenia trwało 7 dni kalendarzowych. Eksperci GigaCloud przez całą dobę pomagali specjalistom technicznym banku wykonać wszystkie niezbędne prace.

Zespół BisBanku

Wynik

Andrii Balanda, dyrektor IT BisBanku, wyróżnia kilka głównych zalet korzystania z chmury publicznej od GigaCloud:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności danych i usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Możliwość pracy bez przestojów w przypadku wystąpienia siły wyższej.
  • Szybkość i łatwość konfiguracji kanałów GigaTrans do transmisji danych od oddziałów, NBU i innych partnerów współpracujących z bankiem. GigaCloud wraz z operatorem telekomunikacyjnym GigaTrans wchodzi w skład grupy spółek GIGAGROUP.
  • Elastyczność i szybkość skalowania.
  • Zapewnienie pracownikom banku możliwości dostępu do danych i usług z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu na świecie.

„Uderzenie w ukraiński system bankowy jest jednym z celów rosyjskiej armii — mówi Andrii Balanda, dyrektor IT BisBanku. — Aby chronić dane płatnicze naszych klientów i być w stanie świadczyć usługi, zdecydowaliśmy się na budowę ośrodka zapasowego do umieszczenia naszej infrastruktury IT w chmurze GigaCloud. To była właściwa decyzja. Znamy GigaCloud od dawna, jesteśmy pewni ich niezawodności i wiedzy, więc jesteśmy w pełni zadowoleni z naszej współpracy”.