Zaledwie trzy godziny — tyle właśnie czasu potrzebuje sztuczna inteligencja do przetworzenia bazy danych zawierającej 1 844 kontakty. Człowiek potrzebowałby ponad 30 dni roboczych, aby uporać się z taką samą ilością danych. Dowiedz się, w jaki sposób chmura GigaCloud z procesorami graficznymi (GPU) pomaga firmie UniTalk opracowywać rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ułatwiać pracę jej klientom.

UniTalk to międzynarodowa firma telekomunikacyjno-informatyczna. Rozwija ona platformę do komunikacji biznesowej o tej samej nazwie, która obejmuje: telefonię IP i wirtualną centralę PBX, śledzenie połączeń, nagrywanie rozmów telefonicznych, przyciski i widżety do oddzwaniania ze strony internetowej, różne rodzaje połączeń telefonicznych, routing itp. Wśród jej klientów znajdują się przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz instytucje publiczne.

Poszukiwanie operatora chmury

Od 2014 roku firma UniTalk zapewnia niezawodne połączenia i wysokiej jakości telefonię klientom w ponad 12 krajach na całym świecie. Od 2017 roku firma opracowuje własne rozwiązania IT, które zwiększają efektywność pracy zarówno małych, jak i dużych firm.

Przez długi czas UniTalk tworzył dla swoich klientów rozwiązania w oparciu o własną infrastrukturę sprzętową. Serwery wymagały jednak regularnej aktualizacji i konserwacji, co pociągało za sobą konieczność zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Ponadto dla firmy informatycznej kluczowe jest zapewnienie ciągłości działania oferowanych usług, co wymaga ich hostowania na niezawodnej platformie. W przypadku wystąpienia przestojów firma narażona jest na utratę renomy i zaufania klientów.

„Przenieśliśmy nasze systemy do chmury jednego z ukraińskich operatorów chmurowych” — mówi Volodymyr Pelykh, współzałożyciel i CTO firmy UniTalk. — „Jednak z uwagi na niezadowalającą jakość udostępnionych zasobów, konieczne było poszukiwanie innego partnera technologicznego”.

Dla UniTalk istotne było, aby operator chmury posiadał doświadczenie w budowie infrastruktur chmurowych opartych na platformie VMware oraz umieszczał swoje urządzenia w kilku geograficznie rozproszonych centrach danych. To pozwoliłoby zapobiec występowaniu pojedynczego punktu awarii w infrastrukturze IT.

„Wybraliśmy najlepszą opcję pod każdym względem, czyli GigaCloud” — podsumowuje Volodymyr Pelykh.

Od trzech lat UniTalk hostuje w chmurze GigaCloud swoje systemy — zarówno wewnętrzne, jak i przeznaczone dla klientów — obejmujące telefonię IP i inne rozwiązania SaaS.

Różne chmury do różnych zadań

UniTalk korzysta z chmury publicznej opartej na VMware w dwóch oddzielnych strefach dostępności — w Warszawie i Kijowie. Umożliwia to zbudowanie odpornej na awarie i geograficznie rozproszonej infrastruktury. Ponadto, firma IT obsługuje klientów w Unii Europejskiej, a odległość między lokalizacjami pozwala zminimalizować opóźnienia między chmurą, w której znajduje się rozwiązanie SaaS, a użytkownikiem końcowym.

Poza tym UniTalk wykorzystuje chmurę publiczną z GPU do rozwijania produktów IT opartych na sztucznej inteligencji.

Robot głosowy i chmura dla sztucznej inteligencji

Jednym z produktów firmy UniTalk jest robot głosowy oparty na sztucznej inteligencji. Jest to wielofunkcyjna technologia służąca do automatyzacji rozmów telefonicznych w celu komunikowania się z klientami bez interwencji człowieka. Robot głosowy wykonuje lub odbiera połączenia telefoniczne, rozpoznaje mowę ludzką i prowadzi dialog według zadanego scenariusza. Innymi słowy, wykonuje wszystkie rutynowe czynności, uwalniając tym samym czas menedżerów na bardziej złożone i kreatywne zadania.

Aby lepiej zrozumieć możliwości robota głosowego firmy UniTalk, rozważmy przykład z życia wzięty. Na przetworzenie bazy 1844 kontaktów (wykonanie połączenia, przeprowadzenie rozmowy i wprowadzenia danych do CRM) człowiek potrzebuje średnio 39 dni roboczych. Z kolei dzięki robotowi głosowemu klientowi udało się wykonać to zadanie w zaledwie 3 godziny.

Robot głosowy jest oparty na chmurze z GPU. Chmura od GigaCloud opiera się na technologii NVIDIA Grid, która została zaprojektowana do rozwiązywania zadań opartych na sztucznej inteligencji. Technologia wirtualnych układów GPU przyspiesza nawet dziesięciokrotnie (w porównaniu do CPU) wykonywanie przez serwer zadań, które wymagają dużych zasobów.

Przetwarzanie dużych ilości informacji i ruchu głosowego zajmuje kilka minut. Dzięki temu operator głosowy może wykonywać i przetwarzać od jednego do kilku tysięcy połączeń jednocześnie.

„Jesteśmy zadowoleni z pracy wsparcia technicznego i menedżerów GigaCloud, którzy zawsze stają na wysokości zadania. Obecnie korzystamy z różnych infrastruktur chmurowych rozmieszczonych w czterech różnych centrach danych operatora. Aby mieć jeden punkt wejścia i połączyć różne lokalizacje w jedną sieć, operator zapewnił nam dedykowany kanał L2. Dzięki temu mamy rozproszoną infrastrukturę, ale z jednym punktem wejścia i scentralizowanym wsparciem technicznym. Taka organizacja pracy jest wygodna i niezawodna” — mówi Volodymyr Pelykh, współzałożyciel i CTO firmy UniTalk.