Aby być o krok przed konkurencją, jeden z największych producentów napojów i przekąsek w Ukrainie wdrożył SAP Business One i umieścił go w chmurze prywatnej GigaCloud.

Grupa kapitałowa „Novi Produkty” produkuje 220 rodzajów napojów i przekąsek pod 17 markami i eksportuje swoje produkty do 19 krajów na całym świecie. Każdego dnia firma obsługuje ponad 25 000 klientów i 106 000 aktywnych punktów sprzedaży na całym świecie. Niektóre spośród marek firmy to: APPS „Pryrodne Dzherelo”, SHAKE, NON STOP, PIT BULL, KING’S BRIDGE, REVO, EatMe, GREEN ENERGY, FRIDAY, „Beertail”, „Zhashkivskyi Kaban”, „Zhashkivske”, BIRZHA. „Novi Produkty” są wpisane do rejestru największych podatników Ukrainy.

Zdjęcie 1: Zakład GK „Novi Produkty” w Żaszkowie

Zadanie

Grupa kapitałowa „Novi Produkty” wytwarza produkty w fabryce w Żaszkowie. W halach zainstalowano nowoczesny sprzęt, a proces produkcyjny spełnia światowy standard jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych – Food Safety System Certification 22000. Ponadto firma przeprowadza transformację cyfrową i wprowadza nowe usługi. To wszystko nie byłoby możliwe bez odpornej na awarie infrastruktury IT. W okresie od 2017 roku firma przeniosła wszystkie swoje krytycznie ważne programy i usługi do chmury GigaCloud: oprogramowanie księgowe, system zarządzania dokumentami, bazy danych, programy do pracy z kontrahentami, system do automatyzacji pracy przedstawicieli handlowych i merchandiserów itp. Obecnie z tych usług i programów korzysta 600 pracowników firmy.

Wraz z ciągłym rozwojem przedsiębiorstwa, zauważalny stał się problem fragmentacji krajobrazu IT oraz braku systemu zarządzania produkcją. Nie mniej poważną kwestią była niedostatecznie sprawna interakcja między działami oraz duża zależność pracy przedsiębiorstwa od czynnika ludzkiego.

Firma zdecydowała się na wdrożenie ujednoliconego systemu zarządzania produkcją.

Zdjęcie 2: Browar GK „Novi Produkty” w Żaszkowie

Rozwiązanie

„Novi Produkty” wybrały do wdrożenia rozwiązanie SAP Business One. Wszystko za sprawą HANA — obecnie najbardziej zaawansowanej bazy danych, która łączy w sobie zalety baz OLTP i OLAP.

Zaletą wdrożenia SAP B1 jest możliwość połączenia wszystkich procesów w jednym systemie: sprzedaż, logistyka, produkcja, zaopatrzenie, finanse, badania i rozwój itp. Istotne jest również doskonalenie planowania i eliminowanie nierównomierności w zakresie popytu, podaży i produkcji, które powodują albo straty w sprzedaży, albo straty z tytułu braku możliwości sprzedaży już wyprodukowanych produktów.

Specjaliści „Novi Produkty” zwrócili się do TG Consulting o pomoc we wdrożeniu systemu ERP. Zdecydowano się na umieszczenie systemu w chmurze prywatnej GigaCloud z dwóch powodów.

Po pierwsze, SAP powinien łatwo integrować się ze wszystkimi programami i usługami, z których korzysta przedsiębiorstwo. Dlatego lepiej, żeby wszystko było w tym samym środowisku. Po drugie, gdy SAP jest umieszczony w chmurze zagranicznego operatora, możliwe jest duże opóźnienie w dostępie do infrastruktury IT, co wynika z terytorialnego oddalenia platformy chmurowej.

Specjaliści z „Novi Produkty” przetestowali chmurę Azure firmy Microsoft. Testy wykazały, że opóźnienie przy dostępie do infrastruktury w chmurze Azure wynosi od 37 do 60 milisekund, co jest wskaźnikiem krytycznym dla działania SAP. Specjaliści firmy chcieli uniknąć takich opóźnień i dlatego wybrali chmurę GigaCloud, która ma opóźnienie wynoszące zaledwie jedną milisekundę.

Ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest również odporność na awarie infrastruktury IT, musi ona być dostępna 24/7, ponieważ produkcja i wysyłka gotowych produktów odbywa się przez całą dobę, a jej dostarczanie do punktów sieci odbywa się głównie w nocy i wcześnie rano. Od stabilnego działania wszystkich programów i usług zależy funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Przestój infrastruktury IT to przestój całej firmy. Godzina przestoju usług IT przynosi firmie straty w wysokości ponad 1 mln hrywien.

Zdjęcie 3: GK „Novi Produkty” przywiązuje dużą wagę do efektywnego wdrażania nowoczesnych ekologicznych urządzeń

Wynik

Specjaliści z Grupy kapitałowej „Novi Produkty” wraz ze specjalistami TG Consulting rozpoczęli wdrażanie SAP w 2020 roku. Jest to proces trudny i długotrwały, ponieważ najpierw integrowane są ważne bloki, od których zależy funkcjonowanie łańcucha dostaw (zakupy, sprzedaż), a następnie stopniowo – produkcja, magazyny. Od tego czasu dzięki wspólnym wysiłkom obu firm udało się:

 • Utworzyć nową listę SKU (identyfikator pozycji produktu), która ma jednolity format i spełnia potrzeby wszystkich działów. Przestawić sprzedaż na nowy format SKU.
 • Codziennie otrzymywać dane o sprzedaży i saldach dystrybutorów.
 • Wykorzystywać prognozy sprzedaży do obliczenia wymaganego salda w magazynach dystrybutorów.
 • Śledzić ujemne saldo w magazynach dystrybutorów.
 • Wdrożyć moduł budżetowania w SAP B1.
 • Uruchomić mechanizm MRP (planowanie zapotrzebowania na surowce i materiały).
 • Przygotować przedsiębiorstwo do kolejnego etapu automatyzacji produkcji w oparciu o standard MRP II (planowanie mocy produkcyjnych).
 • Znacząco zmniejszyć liczbę błędów w pracy przedsiębiorstwa spowodowanych czynnikiem ludzkim.

Wdrożenie modułu produkcyjnego zapewnia zgodność z normami bezpieczeństwa żywności poprzez rozliczanie partii i odpowiednią identyfikowalność produktów w całym łańcuchu dostaw: od surowców po półkę w sklepie, daje możliwość kalkulacji i oszacowania koszt produkcji z góry, pozwala optymalnie obciążyć moce produkcyjne i minimalizować ich przezbrojenie, minimalizować przestoje sprzętu spowodowane awariami poprzez wdrożenie planu konserwacji zapobiegawczej – mówi Andrii Belinskyi, CIO w Grupie kapitałowej „Novi Produkty”. – Pracownik potrzebowałby dużo czasu na wykonanie takich zadań, a wynik mógłby być niedokładny, ponieważ czynnik ludzki nigdzie nie zniknął. SAP robi to rzetelnie i bezbłędnie.

SAP od dwóch lat z powodzeniem działa w chmurze prywatnej GigaCloud. Chmura zapewniła firmie szereg korzyści:

 • Wynajem infrastruktury chmurowej do hostowania SAP pozwolił uniknąć kosztów zakupu dodatkowego sprzętu.
 • Infrastruktura chmurowa jest usługą gotową do użycia, nie trzeba było czekać miesiącami na zamówienie i dostawę sprzętu.
 • Elastyczność chmury pozwala zwiększać lub zmniejszać liczbę zasobów w zależności od potrzeb.
 • Niski poziom opóźnień podczas dostępu do infrastruktury IT.
 • Odporność na awarie i bezpieczeństwo firmowych baz danych.
 • Z zasobów w chmurze korzysta wyłącznie firma „Novi Produkty”, co gwarantuje wysoką wydajność i bezpieczeństwo.
 • Możliwość otrzymania na czas całodobowej pomocy technicznej od specjalistów GigaCloud.

Wdrożenie SAP Business One to pierwszy, ale istotny krok w kierunku jeszcze bardziej nowoczesnej, produktywnej, odpowiedzialnej i perspektywicznej współpracy z dystrybutorami i klientami, a w efekcie – terminowego i pełnego zaspokojenia potrzeb użytkownika końcowego” – podsumowuje Andrii Belinskyi, CIO Grupy kapitałowej „Novi Produkty”. Infrastruktura chmurowa GigaCloud pozwala nam rozwijać i ulepszać naszą działalność jeszcze szybciej i bezpieczniej.