Na odbudowę budynków mieszkalnych w Ukrainie zniszczonych w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej potrzebne są dziesiątki miliardów dolarów. Rada Europy zainicjowała projekt mający na celu pomoc samorządom w odbudowie budynków ze środków pochodzących od międzynarodowych darczyńców. Pomogła w tym również chmura od GigaCloud.

Rada Europy to wiodąca na kontynencie organizacja działającą na rzecz ochrony praw człowieka. W jej skład wchodzą 46 państw członkowskich, w tym wszystkie członkowie Unii Europejskiej. Wszystkie te państwa są stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, traktatu mającego na celu ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności. Ukraina przystąpiła do Rady Europy w 1995 roku.

Zniszczone budynki w obwodzie sumskim. W tej miejscowości toczyły się walki od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Hromad i Terytoriów Ukrainy

Identyfikacja problemu

Biuro Rady Europy w Ukrainie wspomaga realizację misji Rady Europy w kraju w zakresie ochrony praw człowieka, propagowania demokracji i zapewnienia praworządności. Obecnie w Ukrainie realizowanych jest 18 projektów organizacji.

Po 24 lutego 2022 r. działalność ukraińskiego biura musiała dostosować się do nowych realiów. W wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej uszkodzone lub całkowicie zniszczone zostały lokale mieszkalne ponad 2,5 miliona Ukraińców. Niestety nie są to jeszcze ostateczne dane. Najważniejszym zadaniem samorządów lokalnych jest oszacowanie szkód i odbudowa domów.

Latem 2022 r. Rada Europy przyznała grant Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Housing Ukraine. Zainicjowała ona stworzenie platformy elektronicznej do tworzenia mapy zniszczonych i uszkodzonych domów oraz ich odbudowy na poziomie hromady (jednostki podziału administracyjnego). Wedle założeń projektu dostęp do systemu otrzymają międzynarodowi darczyńcy. Dzięki funkcjonalności witryny internetowej będą oni mogli pomóc w odbudowie domów i monitorować ten proces. Do stworzenia platformy w drodze przetargu otwartego wyłoniona została firma IT-Escort.

Od samego początku postanowiono tworzyć platformę z myślą o jej późniejszym umieszczeniu w chmurze. Ze względu na ciągłe ataki rakietowe i przerwy w dostawie prądu umieszczenie wszystkich kluczowych danych w serwerowni byłoby ryzykowne. W końcu, jeśli platforma nie będzie działać, potencjalnie nie dotrze żadna pomoc, a domy Ukraińców nie zostaną odbudowane.

„Z pomocą platformy i zawartych w niej informacji darczyńcy lub potencjalni darczyńcy mogą zrozumieć, na jakim etapie odbudowy znajduje się dany dom, który mieszkaniec potrzebuje pomocy finansowej i w jakiej wysokości” ― mówi Anastasiia Yelina, członek zespołu projektu Rady Europy pt. „Przesiedlenie wewnętrzne w Ukrainie. Wypracowanie trwałych rozwiązań. Faza II”.

Domy i samochody uszkodzone w wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie żytomierskim. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Hromad i Terytoriów Ukrainy

Rozwiązanie

Operator chmury został wybrany przez zespół programistów. Przed dokonaniem wyboru specjaliści IT-Escort przeanalizowali rynek, zbadali możliwości i politykę cenową każdego operatora. W końcu zdecydowali się na współpracę z firmą GigaCloud, która jest ich partnerem.

„Do platformy mającej na celu odbudowę zniszczonych i uszkodzonych domów docelowo dołączą inne terytorialne hromady. Zazwyczaj nie mają one własnej infrastruktury IT i specjalistów do jej obsługi ― mówi Kyrylo Romanenko, kierownik IT Escort. ― Najpierw Rada Europy planowała zakup sprzętu serwerowego do hostowania platformy. Jednak z uwagi na to, że nie było przygotowanych pomieszczeń pod instalację sprzętu ani specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami do jego konfiguracji, najlepszym rozwiązaniem było wdrożenie produktu w chmurze od niezawodnego ukraińskiego dostawcy. Współpracujemy z firmą GigaCloud od kilku lat i jesteśmy zadowoleni z poziomu świadczonych usług. Dlatego wybraliśmy ją jako naszego partnera infrastrukturalnego”.

„Mamy jeden wzór umowy dla wszystkich państw członkowskich Rady Europy i nie możemy go zmieniać jak się nam podoba. A nawet gdybyśmy to zrobili, proces zatwierdzania zmian w centrali w Strasburgu trwałby latami. Ściśle współpracowaliśmy z działem prawnym i działem księgowości GigaCloud. Dzięki ich cierpliwości i pomocy znaleźliśmy kompromis i mogliśmy podpisać umowę, która spełniała oczekiwania obu stron. A teraz z powodzeniem współpracujemy”. ― mówi Anastasiia Yelina.

W ramach projektu GigaCloud udostępniła chmurę publiczną VMware. Deweloperzy wdrożyli i skonfigurowali w niej platformę. Specjaliści operatora doradzali firmie IT-Escort w kwestiach związanych z infrastrukturą chmurową i w razie potrzeby służyli pomocą.

Platforma została uruchomiona w dniu 11 listopada 2022 roku. Umożliwia ona:

  • wybór miejscowości i budynku, które ucierpiały w wyniku inwazji rosyjskiej, do których zostanie skierowana pomoc;
  • ustalanie priorytetów pomocy mieszkaniowej w oparciu o kryteria podatności na zagrożenia i oszacowanie potrzeb;
  • oszacowanie zakresu szkód;
  • ewidencję udzielonej pomocy;
  • podgląd projektu budynku przed zakończeniem jego odbudowy.

„Było to pilotażowe uruchomienie platformy w iwaniwskiej połączonej hromadzie terytorialnej w obwodzie czernihowskim. Na terytorium tej hromady 1513 prywatnych budynków zostało uszkodzonych w wyniku agresji zbrojnej” ― mówi Anastasiia Yelina. ― Prowadzimy rozmowy z dwiema kolejnymi hromadami: kramatorską i krzyworoską. Kramatorska hromada jest zainteresowana tą platformą i możliwością odbudowy domów nawet w przyfrontowej miejscowości”.

Rosyjskie rakiety na tle odbudowywanych domów. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Hromad i Terytoriów Ukrainy

Wynik

Platforma pomaga zarządzać wszystkimi etapami odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych domów oraz przyciągać międzynarodowe organizacje darczyńców do ich odbudowy. Chmura publiczna od GigaCloud czyni wsparcie dla Ukrainy bardziej dostępnym i daje pełną swobodę korzystania z systemu.

„Mieliśmy bardzo krótkie terminy na budowę elektronicznej platformy. Tylko jeden miesiąc ― mówi Kyrylo Romanenko, kierownik IT Escort. ― Dzięki naszemu doświadczeniu w budowaniu podobnych rozwiązań udało nam się zakończyć prace w terminie. Jesteśmy wdzięczni firmie GigaCloud, która bezpłatnie udostępniła nam środowisko deweloperskie, w którym przeprowadziliśmy demonstracje i testy pilotażowe. Rada Europy planuje aktywnie podłączać nowych klientów do platformy, a to będzie wymagało szybkiego zwiększenia zasobów. Dzięki chmurzę nie stanowi to dla nas żadnego problemu”.

Oprócz stabilnego działania platformy mającej na celu odbudowę Ukrainy programiści zyskali wiele dodatkowych korzyści z hostowania w chmurze:

  • Elastyczna zmiana ilości zasobów.
  • Niezawodna ochrona kluczowych danych przed działaniem siły wyższej.
  • Serwisowanie i modernizacja chmury wykonywane przez zespół operatora chmurowego. Zapewnia to optymalne działanie infrastruktury i pozwala programistom zajmować się rozwijaniem platformy.
  • Wsparcie techniczne od GigaCloud 24/7, uzyskanie odpowiedzi na zgłoszenia w ciągu 30 minut.

„Jeżeli platforma nie będzie ciągle aktualizowana, darczyńcy nie będą mieli możliwości śledzenia postępów odbudowy” ― mówi Anastasiia Yelina, członek zespołu projektu Rady Europy pt. „Przesiedlenie wewnętrzne w Ukrainie. Wypracowanie trwałych rozwiązań. Faza II”. ― A gdy platforma będzie niedostępna przez pewien czas, ludzie nie będą mogli skorzystać z pomocy. W obydwu tych przypadkach jej istnienie po prostu traci sens. Jesteśmy wdzięczni GigaCloud i IT Escort za współpracę na rzecz odbudowy Ukrainy”