Kernel to wiodący na świecie i największy w Ukrainie producent i eksporter oleju słonecznikowego, kluczowy dostawca produktów rolnych z regionu Morza Czarnego na rynki światowe. Kernel eksportuje swoje produkty do ponad 80 krajów. Od listopada 2007 r. akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Identyfikacja problemu

Kernel stale skaluje swoją działalność i w tym celu korzysta z usług znanych operatorów chmury, takich jak Microsoft i Oracle. Firma postawiła na wielochmurowe podejście do swojej infrastruktury IT, ponieważ umieszczenie danych w chmurach różnych operatorów zapewnia maksymalną odporność na awarie oraz możliwość swobodnego wyboru i korzystania z najlepszych innowacyjnych rozwiązań.

Z uwagi na zwiększające się ryzyko utraty kluczowych danych i rosnące wymagania w zakresie niezawodności i dostępności infrastruktury IT, Kernel zaczął myśleć o stworzeniu rozwiązania odpornego na awarie z różnymi możliwościami zabezpieczenia danych. Po przeanalizowaniu sytuacji Kernel postanowił opracować i wdrożyć rozwiązanie do odtwarzania po awarii (DR) dla kluczowych aplikacji biznesowych. Wybierając między sprzętem fizycznym i chmurą, firma zdecydowała się na chmurę, ponieważ jest to oszczędność czasu i pieniędzy.

Rozwiązanie

Operator chmury GigaCloud zbudował dla firmy rozwiązanie DR, które pozwala na regularne (do 4 razy dziennie) przesyłanie kopii danych i obliczeń do repozytorium. Zmniejsza to ryzyko utraty danych systemów informatycznych w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i ataków hakerskich.

Kernel ma dość złożoną architekturę sieciową. Aby zapewnić wygodne korzystanie z chmur od różnych dostawców, zespół GigaCloud wspólnie ze specjalistami technicznymi klienta odpowiednio skonfigurował architekturę sieci i zminimalizował ingerencję ręczną.

Kernel korzysta z szybkich dysków SSD dla swoich replik, co w przypadku awarii architektury podstawowej pozwala na szybkie przełączenie się do ośrodka zapasowego GigaCloud, uruchomić systemy i kontynuować pracę. Często klienci przechowują repliki na powolnych dyskach, nie chcąc przepłacać za zimną lokalizację. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku natychmiastowego przełączenia się do ośrodka zapasowego proces uruchamiania systemów z powodu wolnych dysków również będzie powolny.

Wyniki

Firmie Kernel udało się zapewnić swojej infrastrukturze IT maksymalną odporność na awarie. Ponadto praca w chmurze przyniosła firmie szereg korzyści:

  • elastyczność i szybkość skalowania;
  • optymalizacja kosztów aktualizacji bazy technologicznej;
  • bardziej efektywna alokacja czasu i zadań działu IT;
  • możliwość korzystania z danych w dowolnym miejscu na świecie;
  • bezpieczeństwo (jeśli sprzęt lub serwer zawiedzie, dane zostaną zachowane).

Specjaliści GigaCloud i Kernel regularnie dokonują synchronicznej aktualizacji zbudowanej infrastruktury.

„Zgodnie ze strategią pracujemy nad szybkim skalowaniem biznesu. W tym celu ciągle zwiększamy moce serwerów oraz ilość przechowywanych danych. Budowa nowego dużego centrum danych zajęłaby prawie pół roku, a dzięki wykorzystaniu technologii chmurowych możemy zwiększyć ilość zasobów w trzy dni” — Andrii Pishyi, dyrektor IT w firmie Kernel.