Jak utrzymać silne więzi między marką a jej klientami? Zaoferować produkt wysokiej jakości, maksymalną ilość przydatnych informacji na jego temat i niezawodne wsparcie. Ten cel pomogą osiągnąć technologie chmurowe.

„Panasonic Ukraine Ltd” LLC jest częścią japońskiej firmy Panasonic Corporation, jednego z wiodących na świecie producentów urządzeń elektronicznych. Jej spółki zależne, fabryki, sklepy i biura działają w Europie, Azji i Ameryce. Od 1996 roku działa w Ukrainie.

Siedziba główna Panasonic w Osace

Identyfikacja problemu

Panasonic Ukraine posiada witrynę internetową, na której przedstawia swoje produkty dla klientów korporacyjnych: sprzęt telekomunikacyjny, biurowy, systemy bezpieczeństwa, zasilacze itp. Specjaliści firmy pomagają klientom wybrać niezbędny sprzęt, skonfigurować go i zapewniają obsługę posprzedażową. Firma posiada również stronę internetową do wsparcia serwisowego.

W przeszłości firma Panasonic Ukraine utrzymywała całą swoją infrastrukturę IT na własnych lokalnych serwerach. Gdy jednak firma postanowiła zaktualizować obie witryny internetowe, okazało się, że funkcjonalność lokalnego serwera nie spełnia nowych wymagań do działania zasobów internetowych, a mianowicie: niezawodności, odporności na awarie i dostępności 24/7. Firma uznała, że IaaS oparty na platformie VMware będzie najlepszym rozwiązaniem do hostowania ich witryn.

Witryna Panasonic Ukraine dla klientów korporacyjnych

Rozwiązanie

Firma Panasonic Ukraine z powodzeniem korzysta z usług operatora telekomunikacyjnego GigaTrans, więc nie musiała daleko szukać operatora chmury. GigaCloud i GigaTrans wchodzą w skład grupy spółek GIGAGROUP.

GigaCloud dostarczył infrastrukturę chmury publicznej opartej na VMware. Dział wsparcia technicznego operatora udzielił specjalistom Panasonic Ukraine Ltd niezbędnej pomocy w umieszczeniu zaktualizowanych witryn w chmurze.

Wynik

Witryny internetowe firmy Panasonic Ukraine działają obecnie w chmurze GigaCloud. Wśród korzyści migracji firma wyróżnia:

  • elastyczność zmiany ilości zasobów obliczeniowych, zarówno w górę, jak i w dół;
  • odporność na awarie;
  • bardziej efektywne alokacja czasu i przydzielanie zadań dla działu IT;
  • całodobowe wsparcie techniczne zapewnione przez specjalistów GigaCloud.

„Dopiero zaczęliśmy zanurzać się w świecie technologii chmurowych” — mówi przedstawiciel działu IT Panasonic Ukraine. — Migracja do chmury to globalna strategia naszej firmy, planujemy stopniowe przeniesienie wszystkich naszych systemów IT do infrastruktury chmurowej. To dobry sposób, żeby skupić się na działaniach rozwojowych”.