System Prozorro to elektroniczna platforma zamówień publicznych działająca w Ukrainie od 2016 roku. Dzięki systemowi Prozorro Ukraina rocznie oszczędza 1 miliard dolarów pieniędzy podatników.

Zadanie

W 2018 roku nastąpiła migracja systemu Prozorro z Amazon Web Services do ukraińskiego centrum danych, czego wymagały ukraińskie przepisy. Firma zdała sobie jednak sprawę, że aby lepiej wspierać ciągłość działania i bezpieczeństwo systemu, konieczne jest uruchomienie go w innym centrum danych.

Jak pokazuje praktyka, platforma do zapisywania kopii zapasowej jest często nieskuteczna przy potrzebie szybkiego odzyskiwania systemu. Witryna Disaster Recovery zajmuje zasoby, które są w dużej mierze nieaktywne i w pełni wykorzystywane dopiero w przypadku całkowitej awarii głównego centrum danych, podczas gdy utrata danych jest równie możliwa i nikt nie ma pewności, czy przejście na witrynę zapasową zakończy się sukcesem.

Rozwiązanie

Firma zdecydowała się wybudować system Prozorro jednocześnie w dwóch centrach danych. Umożliwiło to dystrybucję komponentów produktów i prowadziłoby do zwiększenia odporności całego systemu na awarie przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów obu centrów danych.

W tym celu specjaliści GigaCloud zbudowali dla klienta całkowicie wyizolowaną prywatną chmurę na platformie wirtualizacyjnej OpenStack i dostosowali ją do potrzeb klienta.

Wynik

Klient po wdrożeniu swoich usług w chmurze prywatnej GigaCloud otrzymał szereg możliwości:

 • Działa na dwóch witrynach zbudowanych na różnych platformach wirtualizacyjnych OpenStack i VMware. Gwarantuje to maksymalną odporność systemu na awarie oraz możliwość swobodnego wyboru najlepszego rozwiązania.
 • Zbudowano system monitoringu i powiadamiania dla różnych poziomów wsparcia oraz skonfigurowano system demarkacji dostępu. Środowisko programistyczne i testowe jest wdrażane również w chmurze prywatnej.
 • Serwisowaniem i modernizacją zasobów zajmuje się dostawca chmury. Gwarantuje to optymalne działanie infrastruktury.
 • Do Klienta został przypisany indywidualny inżynier, kierownik przedsprzedaży i kierownik sprzedaży.
 • Zbudowano magazyn obiektowy plików oparty na OpenStack Swift i podzielono informacje między dwoma centrami danych.

W 2021 roku specjaliści GigaCloud przeprowadzili kompletną aktualizację oprogramowania chmury prywatnej bez zatrzymywania funkcjonowania infrastruktury IT Prozorro. W tym celu wykonano szereg prac:

 • zostały wydzielone komponenty sprzętowe (cztery serwery i system przechowywania danych);
 • zmontowano i skonfigurowano tymczasową infrastrukturę chmurową;
 • przeprowadzono migrację maszyn wirtualnych klienta do „chmury tymczasowej”;
 • zaktualizowano główne oprogramowanie w chmurze;
 • przeprowadzono migrację maszyn wirtualnych Klienta z infrastruktury tymczasowej do chmury głównej;
 • skonfigurowano dodatkowe moduły i monitorowanie rezerwacji pamięci na hostach;
 • wykonano wraz z Klientem testy odporności na awarie.

System Prozorro działa obecnie w prywatnej chmurze z przedostatnimi stabilnymi wersjami komponentów oprogramowania OpenStack.

Przedsiębiorstwa państwowe nie powinny wydawać milionów dolarów na zakup sprzętu serwerowego, tylko zwrócić się w stronę technologii chmurowych. Dzięki współpracy z GigaCloud możemy rozkładać zasoby serwerowe, dzięki czemu nie jesteśmy tak uzależnieni od jednego centrum danych. Pozwala to na zapewnienie stabilności, dostępności i bezpieczeństwa systemu Prozorro, w którym przetwarzane są wszystkie zamówienia publiczne – komentuje Roman Pazych, dyrektor IT Prozorro.