Grupa Naftogaz jest największą w Ukrainie grupą kapitałową sektora paliwowo-energetycznego. Zajmuje się poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż, wykonywaniem wierceń poszukiwawczych i wydobywczych, magazynowaniem nafty i gazu, dostarczaniem konsumentom gazu ziemnego i skroplonego. Buduje aktywa związane z zieloną energią elektryczną w celu dekarbonizacji ukraińskiej gospodarki. W skład Grupy wchodzi spółka NAK Naftogaz Ukrainy.

Zadanie

Infrastruktura IT Naftogazu była hostowana na własnych serwerach fizycznych, które były przestarzałe i nie spełniały potrzeb nowoczesnych zautomatyzowanych systemów. Specjaliści ds. technicznych nie mogli już ich zmodernizować, a tym samym przekształcić infrastruktury.

Wtedy zarząd zaczął rozważać wykorzystanie technologii chmury. Wymagała tego również zaktualizowana strategia IT firmy. Opiera się ona na wykorzystaniu prywatnych chmur do hostowania krytycznych usług IT. Ponadto Grupa Naftogaz wdrożyła technologie chmurowe już w 2018 r., więc migracja do chmury zoptymalizowałaby koszty utrzymania infrastruktury.

Rozwiązanie

W styczniu 2021 r. firma ogłosiła przetarg, w wyniku którego operator chmury GigaCloud zaoferował najlepsze warunki spośród wszystkich uczestników. NAK Naftogaz przeniósł fizyczne i wirtualne serwery do prywatnej chmury PRO Cloud.

PRO Cloud to fizycznie wyizolowana infrastruktura wirtualna, która jest udostępniana klientowi do wyłącznego użytku i charakteryzuje się najwyższym poziomem dostępności i bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne dla firm posiadających infrastrukturę o znaczeniu krytycznym.

Prywatna chmura GigaCloud spełniła wymagania klienta:

  • centrum danych hostujące infrastrukturę chmury znajduje się w Kijowie, w tej samej lokalizacji;
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w chmurze spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 27001:2013;
  • infrastruktura chmury jest zbudowana przy użyciu licencjonowanego oprogramowania.

Specjaliści ds. technicznych GigaCloud pomogli w migracji usług IT Naftogazu do chmury, zapewniając szybkie i rzeczowe porady i konsultacje.

Wynik

Po wdrożeniu swoich usług w prywatnej chmurze GigaCloud, firma zyskała szereg możliwości.

Usługi w chmurze, w porównaniu z tradycyjnym systemem IT zbudowanym na własnym sprzęcie, dają przedsiębiorstwu kilka dodatkowych korzyści — mówi Oleksandr Baranchuk, szef działu IT w Naftogaz Ukrainy. Jest to okazja do zwiększenia mocy obliczeniowej systemów i zwiększenia elastyczności ich dystrybucji między komponentami infrastruktury IT, zmniejszenia ryzyka związanego z awarią przestarzałego sprzętu serwerowego i komunikacyjnego oraz zwiększenia poziomu ciągłości usług IT.